Foreslår at 18 stoffer underlegges krav om autorisasjon

Kjemikaliebyrået Echa anbefaler at 18 nye stoffer fra kandidatlista i Reach føres opp på vedlegg XIV, og dermed underlegges krav om autorisasjon.

Publisert 21.10.2019

Echas niende anbefaling av prioriterte stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (SVHC) til autorisasjonsordningen i Reach omfatter 18 stoffer. Blant stoffene er bisfenol A og Dekloran pluss.

Endelig vedtak om inkludering av stoffene på Reach vedlegg XIV, inkludert hvilke søknadsfrister som skal gjelde, skal fattes av EU-kommisjonen.