Forslag om endret oppføring for fire stoffer som er underlagt krav om godkjenning under Reach

Kjemikaliebyrået Echa foreslår endret oppføring for fire ftalater som er underlagt krav om godkjenning i Reach vedlegg XIV. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist 12. mars 2019.

Publisert 24.01.2019

 

Oppføring for de fire ftalatene (BBP, DEHP, DBP og DIBP) oppdateres som følge av at disse er identifisert som hormonforstyrrende. Fra før var disse stoffene oppført på lista på bakgrunn av sine reproduksjonstoksiske egenskaper. Konsekvensen av dette vil være at bruksområder som tidligere var unntatt nå blir underlagt krav om godkjenning.

Hvis EU-kommisjonen vedtar Echas forslag og det ikke er mulig å finne alternative stoffer eller bruke alternativ teknologi (substitusjon), må virksomheter søke Echa om godkjenning for fortsatt å kunne bruke stoffene etter gitte tidsfrister.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til dette forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha en reell påvirkningsmulighet.

Gå direkte til Echas høring

Forslaget omfatter følgende stoffer:

 

Stoff

Cas nummer

Bruksområder (eksempler)

1

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Stoffet brukes som mykner i plastprodukter

2

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

117-81-7

Stoffet brukes som mykner i plastprodukter, særlig i PVC

3

Dibutyl phthalate (DBP)

84-74-2

Stoffet brukes i herder og i fyllstoff til bygg og anlegg.

4

Diisobutyl phthalate (DIBP)

84-69-5

Stoffet brukes som herder i fugemidler og som mykner i plastprodukter