Informasjon om stoffer i nanoform kreves i Reach-registrering

Virksomheter som framstiller eller importerer stoffer i nanoform, eller stoffblandinger som inneholder nanoformer må oppdatere sin registrering med ytterligere informasjon. Oppdateringen må være gjennomført senest 1. januar 2020.

Publisert 18.03.2019

Kjemikalieregelverkene CLP og Reach gjelder også for nanomaterialer. Krav knyttet til registrering og testing av nanoformer og sett av nanoformer skal innlemmes i Reach.

De reviderte endringene i Reach-vedleggene I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII er vedtatt og inneholder bestemmelser på nanoformer og sett av nanoformer, bestemmelsene vil være gjeldene fra 1. januar 2020.

Det vil nå kreves informasjon om nanoformens fysisk-kjemiske egenskaper, toksikokinetikk (hvordan stoffet tas opp, omdannes, distribueres og skilles ut av kroppen) og toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. Kravene omfatter alle tilsiktede stoffer i nanoform, uavhengig av når de ble plassert på markedet.

Bakgrunnen for at det er innført særlige krav for stoffer i nanoform er for å kunne håndtere eventuelle risikoer på en hensiktsmessig måte.

Europeisk nano-observatorium (EUON)

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har opprettet et europeisk observatorium for nanomaterialer, EUON. Her gis informasjon om bruk av nanomaterialer i EU, og om sikkerhet, regelverk og om forskning og utvikling.

Informasjon og veiledning om de nye reglene hos kjemikaliebyrået Echa

Vedtatte endringer i Rearch-vedleggene

EC Environment: Definisjon av nanomaterialer