Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista under Reach-regelverket er nylig oppdatert med seks stoffer, inkludert flere PAHer.

Publisert 31.01.2019

 

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 197 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC, se faktaboks). Stoffene i tabellen nedenfor ble oppført på lista den 15.01.2019.

I tillegg til disse seks stoffene var det perfluorerte stoffet, PFHxA, også foreslått inn på kandidatlista denne gangen, men forslaget ble trukket tilbake etter diskusjoner i Medlemsstatskomiteen.

Se mer informasjon hos Echa

Stoff

CAS nummer

2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane

6807-17-6

Benzo[k]fluoranthene

207-08-9

Fluoranthene

206-44-0

Phenanthrene

85-01-8

Pyrene

129-00-0

1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 

15087-24-8


Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?
Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått godkjenning av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.