Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista under Reach-regelverket er nylig oppdatert med fire stoffer, blant annet det perfluorerte stoffet HFPO-DA.

Publisert 08.08.2019

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 201 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC, se faktaboks). Disse stoffene ble oppført på lista den 16.7.2019:

Stoff

CAS nummer

2-methoxyethyl acetate

110-49-6

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

-

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid (HFPO-DA), its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)

-

4-tert-butylphenol

98-54-4

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Relaterte lenker