Planer om nye stoffer på kandidatlista i Reach

Kjemikaliebyrået Echa planlegger å foreslå at stoffene resorcinol og Bisfenol B føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 26.08.2019

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå disse stoffene på kandidatlista i Reach:

  • Resorcinol (EC 203-585-2)
  • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol (Bisfenol B, EC 201-025-1)

Kandidatlista (SVHC-lista) inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper. Resorcinol er foreslått oppført på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i mennesker, mens Bisfenol B er foreslått oppført på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i miljø.

Om kandidatlista i Reach

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre: