Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået Echa informerer om nye planer om å foreslå forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet, PFHxA.

Publisert 31.01.2019

 

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å forby produksjon og distribusjon av undecafluorohexanoic acid (PFHxA) og dens salter og relaterte stoffer. I tillegg planlegges det å forby bruk av disse stoffene i produksjon og distribusjon som et annet stoff eller som en del av et annet stoff, som stoffblanding og i produkter i en gitt konsentrasjon.

Les mer hos Echa