Vedtak for søknad om autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, 1,2-dikloretan og MDA. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 22.02.2019

 

Vedtak om autorisasjon omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Kommisjonens øvrige vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

 

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettsted

1,2-Dikloretan (EDC)

Microbeads AS

 Bruk

1,2-Dikloretan (EDC)

Akzo Nobel Chemicals SpA

 Bruk

1,2-Dikloretan (EDC)

ORGAPHARM

 Bruk1 Bruk2

4,4'-Diaminodifenylmetan ((teknisk) MDA)

Polynt Composites France

 

1,2-Dikloretan (EDC)

Eli Lilly Kinsale Limited

 Bruk

1,2-Dikloretan (EDC)

Bayer Pharma AG

 Bruk