Vedtak for søknad om autorisasjon under Reach

Fem søkere har fått autorisasjon for begrenset bruk av kromtrioksid, natriumdikromat og 1,2-dikloretan.

Publisert 27.03.2019

Vedtak om autorisasjon omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

 

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

Kromtrioksid

Hansgrohe SE

Detaljer bruk 1 bruk 2

Natriumdikromat

Borealis Plastomers B.V.

Detaljer

Kromtrioksid

Federal Mogul Friedberg GmbH

Detaljer

1,2-Dikloretan (EDC)

OLON Spa

Detaljer bruk 1 bruk 2

Kromtrioksid

Federal Mogul Burscheid GmbH

Detaljer

 

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: