Verktøy for registrering av nanomaterialer

eReachNano er et gratis nettverktøy med Reach-relevant informasjon om nanomaterialer.

Publisert 20.05.2019

Verktøyet er laget av en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd (N-Nano) og DHI A/S. Det er tilgjengelig på engelsk og målgruppen er små og mellomstore bedrifter som ofte ikke har tilstrekkelig intern kompetanse om regulering av nanomaterialer.

En serie med små videoanimasjoner forklarer datakravene for nanoformer i henhold til veiledningene i Reach. Sammendrag av følgende temaer er med:

  • definisjon av nanomaterialer
  • typer nanomaterialer
  • oversikt over nanomaterialespesifikke vedlegg til eksisterende Reach-veiledning
  • kjemisk og fysisk karakterisering av nanomaterialer
  • data og testing av nanomaterialer
  • eksponerings- og risikovurdering av nanomaterialer

EU-kommisjonen vedtok en revisjon av Reach-informasjonskravene for nanomaterialer i desember 2018.

Det er nå spesifisert hvilken informasjon virksomheter som produserer eller importerer nanomaterialer må oppgi i sine registreringer til Echa. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2020. Disse nye kravene vil bli inkludert i en versjon av nettverktøyet som skal lanseres senere i år.

Nordisk ministerråd, Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) og DHI A/S har finansiert prosjektet.