Status for ny forskrift om CO2-kompensasjon

8. oktober 2021 ble forslag til ny forskrift om CO2-kompensasjon for perioden 2021-2030 sendt på høring. Høringen var ferdig 8. januar 2022, og regjeringen arbeider nå med å vurdere innspillene og ta endelig stilling til hvordan ny norsk kompensasjonsordning skal se ut.

Når regjeringen har et endelig forslag til ny kompensasjonsordning klart, må denne ordningen notifiseres og godkjennes av Eftas overvåkningsorgan (ESA). Estimert behandlingstid hos ESA er omtrent to måneder.

Når ordningen er godkjent av ESA, kan forskriften tre i kraft og industribedriftene kan søke om kompensasjon.

Vi regner med at industribedriftene vil kunne søke om CO2-kompensasjon innen høsten 2022, men vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette.

Søknadsfristen for kompensasjon for støtteåret 2021 vil altså ikke være 1. mars 2022.