Kort oppsummert

  • I 2019 var den årlige gjennomsnittlige konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren høyere enn på minst to millioner år. 
  • Mengden metan (CH4) og nitrogenoksid (N2O) i atmosfæren er høyere enn på minst 800 000 år 
  • For CO2 og CH4 er disse endringene mye større enn de naturlige endringene som har funnet sted mellom istider og mellomistider de siste 800 000 årene 
  • På land og i havet har naturlige karbonlagre tatt opp omtrent 56 % av de årlige menneskeskapte CO2-utslippene de siste 60 årene 
  • De to scenarioene med lavest klimagassutslipp vil sammenlignet med de to scenarioene med høyest utslippmedføre raske og vedvarende bidrag til å begrense menneskeskapte klimaendringer 
  • Når det gjelder global temperatur, vil endringer i 20-årstrender i det laveste scenarioet sammenlignet med de to scenarioene med høyest utslipp  sannsynligvis bli synlige på kort sikt 
  • Det vil ta hundrevis til tusenvis av år for den globale gjennomsnittlige havnivåstigningen å snu, til og med ved stor grad av negative CO2 –utslipp 
  • De to scenarioene med lavest utslipp vil sammenlignet med de to høyeste scenarioene gi merkbare effekter på konsentrasjonen av klimagasser og partikler i atmosfæren og på luftkvalitet i løpet av noen år 

Les mer om

 

Mer fra FNs klimapanel