Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

Både eier og bruker har ansvar for å overholde forbudet

Bestemmelsen slår fast at både eier og bruker av fyringsanlegget er ansvarlig for å overholde forbudet i § 4. Både selskaper og personer kan være eier/bruker, og i mange tilfeller vil eier og bruker være samme rettssubjekt.

Noen ganger kan imidlertid eier og bruker av fyringsanlegget være ulike rettssubjekter, for eksempel i utleielokaler og utleieboliger. Her vil det som oftest være eier av bygget som har ansvaret for fyringsanlegget. Leietager har likevel ofte økonomiske forpliktelser knyttet til bruken av fyringsanlegget (betaler for varmen), og er i mange tilfeller nærmere anlegget i daglig drift. Et annet relevant eksempel kan være leie av utstyr til byggvarme, som normalt eies av andre enn byggherren, f.eks. leies inn via entreprenør og underleverandører. Det vil også her være både eier og bruker som er ansvarlig for at varmeutstyret brukes i tråd med forskriften, slik at ikke mineralolje benyttes i strid med forbudet. Det er ikke funnet grunn til å peke ut nærmere hvem som vil være hovedansvarlig.

Det legges til grunn at en byggeier som ikke bruker fyringsanlegget sørger for at det finnes en oppvarmingsløsning som er lovlig å bruke. Her vil privatrettslige leie- og eierforhold komme inn og legge press på evt. utskifting av fyringsanlegget. Eier av bygget vil i ytterste konsekvens kunne straffes for å ha medvirket til lovbrudd dersom det ikke finnes en oppvarmingsløsning som gjør det mulig å overholde forbudet i § 4, jf. straffeloven § 15.

For å overholde forbudet, må de ansvarlige tilpasse fyringsanlegget, eller installere nytt utstyr, slik at de kan dekke oppvarmingsbehovet på andre måter enn med mineralolje. Dette er et naturlig ansvar for eier av fyringsanlegget. Der hvor oljekjel eller parafinkamin ikke fjernes, for eksempel fordi det konverteres til bruk av bioolje eller tilsvarende, eller beholdes til back-up, har brukeren av fyringsanlegget et særlig ansvar for at fyringsanlegget ikke blir brukt i strid med forbudet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid