Veilederen er bygget opp på følgende måte: For hver bestemmelse i forskriften (hver paragraf) står først forskriftsteksten i en tekstboks. Deretter forklares innholdet i bestemmelsene, blant annet ved bruk av eksempler. Veilederen er ikke en del av forskriften, og vil kunne endres ved behov, uten at forskriften endres. Innholdet er retningslinjer og anbefalinger for hvordan forskriften skal forstås og praktiseres.

§ 1 - Formål

Formålet med denne forskriften er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten ivaretas.

Forskriften skal bidra til at fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger erstattes med annen energi. Dette vil redusere klimagassutslipp. Forskriften regulerer ikke hva mineralolje skal erstattes med, men det er lagt til grunn at de fleste vil erstatte oljefyring med fornybar energi, som fjernvarme, varmepumper, elektrisitet eller bioenergi.

Bruken av mineralolje til oppvarming av bygninger har gått vesentlig ned de senere årene. Fyring med mineralolje er ikke av avgjørende betydning for forsyningssikkerheten i dag. Hensynet til forsyningssikkerheten i spesielt utsatte områder, og for spesielle brukere, er ivaretatt gjennom unntak i forskriften, se veiledning til §§ 6 og 7.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid