§ 14 - Klage

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4 som trer i kraft 1. januar 2020.

Selve forbudet trer i kraft 1.1.2020, mens resten av forskriften gjelder fra den datoen den ble fastsatt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid