Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er derfor et godt samspill på regionalt nivå.

Samspill på regionalt nivå

Tiltakene kan bidra til strukturelle endringer som gir kortere og færre reiser med bil, økt andel kollektivtransport, og at flere av de kortere reisene kan gjennomføres til fots eller på sykkel.

Eksempler og videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid