Vestsiden ungdomskole i Kongsberg

Vestsiden skole i Kongsberg har, som det første bygget i Norge, eget hydrogenlager med lokal, fornybar energiproduksjon. Skolen kan produsere mer energi enn den vil bruke under hele sitt livsløp. Solenergi produseres på sommeren, og lagres i hydrogentanker til oppvarming og strømforsyning om vinteren. Bygget er i massivtre, og energiproduksjonen veier opp for alle klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer, bygging og drift. Skolen vant en klimapris i 2019.

Ny svømmehall i Flesberg kommune

I 2018 bygde Flesberg kommune i Buskerud svømmehall i tilknytning til ny skole og flerbrukshall. Tidlig kartlegging av klimavennlige løsninger førte til at kommunen doblet ambisjonene for utslippskutt sammenlignet med et referansebygg. Kommunen viser at det er mulig å bygge nøkterne og funksjonelle svømmehaller med høye klimakrav, til en pris som ikke er høyere.

Planlagt skole i Sande kommune

Klimavennlig sentrumsutvikling er høyt prioritert i Sande kommunes områdeplan for Sande sentrum. I forbindelse med planlegging av nye skolebygg i Sande sentrum gjennomførte kommunen et forprosjekt for å utrede effektive energiløsninger for skolebyggene. Kommunen fikk støtte til forprosjektet fra Klimasats i 2016.

Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg

Ved å kartlegge mulige klimatiltak tidlig i byggeprosessen, kan kommunen kutte store utslipp av klimagasser.

Halden og Aurskog-Høland kommuner deler sine beste tips om hvilke konkrete grep dere bør ta, og hvordan dere kan gjennomføre kartleggingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid