Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren.

Forbudet kan også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Veileder om forbudet

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Miljødirektoratet har derfor laget en veileder til forbudet.

Opptak av webinar for kommunene

Hva sier forskriften og hvilke alternative løsninger finnes for oppvarming på byggeplasser? I dette webinaret hører vi hvordan en kommune har gått fram for å gjøre sine byggeplasser helt utslippsfrie.

Hva er alternativene, og hva må kommunene gjøre? 

 

Forbud reduserer utslipp fra byggeplasser

I konsekvensvurderingen ble forbudet anslått å kunne redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året fram til 2030. Det tilsvarer utslipp fra cirka 42 500 fossilbiler årlig.

Før forbudet var det vanlig å bruke fossil olje (mineralolje) til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser (byggvarme). Ofte i form av varmeaggregat fyrt med diesel.