Presentasjon

Vi har laget en powerpoint-presentasjon du kan bruke til å vise hvilke muligheter kommuner og fylkeskommuner har for å sette inn klimatiltak på byggeplassen.

Eksempler på fossil- og utslippsfrie byggeprosjekter

Høyeste miljøklassifisering uten å bli dyrere

Når nye Horten videregående skole sto ferdig til skolestart 2019, flyttet 1200 elever og 200 ansatte inn i et bygg som i løpet av sin levetid skal produsere mer strøm enn det forbruker. Skolen skal innfri kravene til BREEAM NOR Outstanding, som er den høyeste miljøklassen i Norge.

Fossilfri byggeplass i distriktet

Gjøvik kommune skal bygge nytt sykehjem på Biri, ca. 20 km nord for Gjøvik sentrum. Kommunestyret har satt høye klimaambisjoner for det nye bygget, som skal stå klart i 2020. I 2017 fikk kommunen Klimasats-midler for å kunne gjennomføre prosjektet som mest mulig utslippsfri byggeplass.

Høye klimaambisjoner for nye Bekkestua skole

Bærum kommune er nå i gang med å bygge kommunens største barneskole. Bekkestua barneskole blir på 10 000 kvadratmeter, og byggingen har skjedd tilnærmet fossilfritt.

Test av utslippsfrie maskiner og kjøretøy på Østlandet

Prosjektet "Test av utslippsfrie maskiner og kjøretøy på Østlandet" driver utlån av kjøretøy og maskiner som går på el, biogass eller hydrogen. Det gir kommunene en mulighet til å erfare om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp.

Målet er å senke terskelen for innkjøp av utslippsfrie maskiner i kommuner og fylkeskommuner. I 2018 utvides utlånsvirksomheten til større anleggsmaskiner som gravemaskiner, kraner, større hjullastere og traktorer.

Prosjektet, som startet i 2017, dekker alle kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg samarbeider de med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak på byggeplassen. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette her

Drivstoffendringer i anleggsmaskiner

Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av anleggsmaskinparken.

Flytende biodrivstoff

Regnearket beregner klimaeffekten av å erstatte fossilt drivstoff med flytende biodrivstoff for anleggsmaskiner, traktorer, fiskebåter og ferger.

Teknologi og kjørelengdetiltak i vare- og lastebiler

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for vare- og lastebiler, eksempel nyere fossile kjøretøy eller kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi. Regnearket kan også brukes til å beregne effekten av endringer i antall kjørte kilometer før og etter tiltaket, for eksempel ved ruteomlegging ved varelevering.

Videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid