Eksempler fra Klimasats

Her finner dere noen eksempler og erfaringer fra kommuner som har stilt krav om, og testet ut klimavennlige løsninger på byggeplassen.

Flere Klimasats-eksempler:

Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak på byggeplassen. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp.

Regneark:

Videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid