Eksempler fra Klimasats

Her finner dere noen eksempler og erfaringer fra kommuner som har stilt krav om, og testet ut klimavennlige løsninger på byggeplassen.

I denne episoden av klimapodcasten møter du anskaffelsesrådgiver i Trondheim kommune, Hanna Granerud Øverås. Hun er sentral i kommunens arbeid med å gjøre anleggsplasser mer klimavennlige.

Les mer om erfaringene til Vestfold fylkeskommune da de bygde en ny videregående skole, og ønsket en utslippsfri byggeplass. Fylkeskommunen gikk tidlig i dialog med bransjen, men all teknologien var ikke moden nok da skolen ble bygget. Noen av tiltakene var elektriske lifter og småmaskiner, og brønnvarme og varmepumpe til byggtørk.

Les mer om hvordan Gjøvik kommune brukte en elektrisk tårnkran, og verdens første 35-tonns helelektriske gravemaskin da de bygde nye omsorgsboliger. Kommunen opplevde at det var lett å stille krav om utslippsfrie løsninger på byggeplassen, men at det var vanskelig å stille krav om utslippsfri transport til og fra byggeplassen.

 

Les mer om prosjektet til Østfold fylkeskommune der de låner ut fossilfrie og utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Slik kan interesserte kommuner få testet de ut før de eventuelt kjøper de selv.

Flere Klimasats-eksempler:

Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak på byggeplassen. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp.

Regneark:

Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av anleggsmaskinparken.

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for vare- og lastebiler, eksempel nyere fossile kjøretøy eller kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi. Regnearket kan også brukes til å beregne effekten av endringer i antall kjørte kilometer før og etter tiltaket, for eksempel ved ruteomlegging ved varelevering.

Videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid