Klimavennlige alternativer i energikrevende prosesser

Aktører i byggebransjen mener manglende krav og kunnskap er de største barrierene mot å ta i bruk klimavennlige alternativer på sine byggeplasser.

Innled dialog tidlig

Det første og viktigste steget for kommunen er å etterspørre klimavennlige løsninger. Tidlig dialog med markedet trekkes frem som et suksesskriterium i mange av prosjektene som har fått støtte fra Klimasats.

Det finnes i dag mange utslippsfrie og fossilfrie løsninger som leverandørene kan ta i bruk i vanlige, kommunale byggeprosjekter. På noen områder er markedet mindre modent, men mange leverandører vil strekke seg langt for å imøtekomme ønsker fra byggherren.

Ved å arrangere leverandørkonferanser og publisere anskaffelsesplaner, kan kommunen få flere og bedre tilbud, nye ideer til bedre behovsdekning og større konkurranse ved fremtidige anskaffelser.

Innovative anskaffelser handler om å gå i dialog med leverandørene om behov og funksjoner tidlig i prosjektet. For eksempel kan kommunen be om "mest klimavennlig løsning" eller "utslippsfri teknologi", så kan leverandørene foreslå de beste løsningene.

Der markedet er modent kan kommunen stille krav om utslippsfrie løsninger. Der markedet er mindre modent, og det derfor er risiko for å stå uten tilbydere, kan kommunen vekte klima høyt i anbudsprosesser.

Planlegg tilstrekkelig strømtilgang

Kommuner som planlegger å bruke elektrisk byggvarme, byggtørk og en stor andel elektriske anleggsmaskiner på byggeplasser, bør kontakte nettselskapet i sitt geografiske område tidlig i planleggingsfasen for å sikre tilgang på nok strøm.

Før arbeidet starter må nettselskapet ha lagt nødvendige kabler, montert transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr tilpasset strømbehovet på byggeplassen.

På dagens byggeplasser er det ofte en provisorisk strømforsyning som ikke kan levere nok strøm til å elektrifisere større deler av maskinparken og andre prosesser. Det finnes også andre løsninger, for eksempel batteribanker som kan lades opp og fraktes til byggeplassen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid