Gi leverandørene tydelige funksjonskrav

Kommuner og virksomheter kan med fordel gå sammen om å stille likelydende krav til leverandørene. Får leverandørene et tydelig signal om at dette kommer som et krav fra flere virksomheter – altså at det er et større marked å produsere for over tid – vil leverandørene strekke seg lenger i utvikling av nye og grønne løsninger.

I 2019 innførte Oslo kommune standard klima- og miljøkrav til egne bygge- og anleggsplasser. Kravene er nødvendig for å nå kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og mål om forbedret lokal luftkvalitet.

Forankre tiltak om klimavennlige byggeplasser

Vedtak om å etterspørre klimavennlige byggeplasser kan forankres i:

  • kommunens klima- og energiplan
  • kommunens anskaffelsesstrategi eller innkjøpsreglement
  • vedtak i det enkelte byggeprosjektet
  • kommune(del)plan
  • andre relevante planverk

Konkrete krav til fremtidige anskaffelser

Erfaringer fra flere Klimasats-prosjekter viser at tidlig dialog og konkrete krav i anskaffelser er viktig for å oppnå en fossilfri eller utslippsfri byggeplass.

Leverandørene trenger forutsigbarhet, og er villige til endring om byggherrene stiller krav, men kravene må være tilpasset det som er mulig å levere.

Videre veiledning

Veiledere med forslag til kravformuleringer og råd om prioriteringer:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid