Les mer om utvalgte kommuner og fylkeskommuner som har fått Klimasats-midler til å utrede mulighetene for biogassproduksjon. I de enkelte prosjektene er det mer detaljerte beskrivelser og aktuelle dokumenter som søknad, tilsagnsbrev og sluttrapport.

Utvalgte eksempler fra Klimasats

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid