Fakta om biogass

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

Biogass kan utnyttes til å produsere strøm, varme og drivstoff. De viktigste råstoffene (substratene) for biogassproduksjon er:

  • våtorganisk avfall 
  • avløpsslam
  • fiskeslam
  • husdyrgjødsel
  • annet organisk materiale

Gassutbyttet er ofte bedre når man kombinerer ulike råstoffer. 

Husdyrgjødsel og avløpsslam utgjør en potensielt stor kilde til produksjon av biogass. Råstoffer fra skogbruk er ofte mindre aktuelle til biogassproduksjon på grunn av høyt cellulose- og lignininnhold, som krever mer forbehandling.

Etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan, sitter man igjen med et flytende restprodukt kalt biorest. Bioresten er en næringsrik masse som egner seg som gjødsel til planter.

Mer informasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid