Kvalitet i kommunikasjonen har stor betydning for:

 • om kolleger, befolkning og andre berørte parter forstår saken
 • at kommunen skal få relevante innspill
 • at administrasjon og folkevalgte kan ta gode beslutninger
 • oppslutningen om klimatiltak internt i kommunen og blant innbyggerne

Hvordan få til god kommunikasjon

Formidlingsmetoder

Den beste formidlingen er den som er relevant og engasjerende Sett deg godt inn i hva ulike mottakere trenger av informasjon, og hvordan de enkelt kan få tilgang på informasjonen.

Det er også en stor fordel om kommunen legger til rette for tilbakemeldinger og spørsmål/svar, slik at særskilte informasjonsbehov fanges opp.

 • sosiale medier
 • webinarer
 • egne nettsider og nyhetsbrev
 • lokale medier – artikler, innlegg og annonser
 • delta på arrangementer med stand, innlegg etc.
 • samarbeidspartneres kanaler
 • informasjon direkte til målgruppen
  • til innbyggerne via postkassen
  • til foreldre og barn, gjennom skoler og barnehager
  • informasjon gjennom biblioteket eller andre offentlige steder hvor målgruppen oppholder seg
 • informasjonsmateriell som brosjyre, informasjonsplakat, oppskriftshefter eller lignende
 • kurs
 • workshop
 • frokostmøte
 • presentasjon
 • utstilling eller stand
 • aktivitetsdag med leker og quiz

Arrangementer hvor målgruppen er aktiv deltager, vil kunne skape engasjement, entusiasme og potensielt en mer langvarig holdningsendring.

Eksempler på formidlingsarbeid

Her finner du eksempler på formidlingsarbeid i Klimasats-støttede prosjekter:

Nyttige lenker

Miljødirektoratets formidlingsarbeid

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har vi laget veiledning, eksempler, webinarer og annet materiell. Målet er å kunne hjelpe kommunene med å planlegge og gjennomføre klimatiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid