Det er mange andre små og store klimatiltak kommunen kan initiere i egen drift eller bidra til i samarbeid med landbruksnæringen. Her er noen eksempler:

  • Kommunen kan gå foran med å kjøpe klimavennlige byggematerialer fra lokale sagbruk.
  • For å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging kan kommunen invitere landbruksnæringen og andre interessenter til fagdager om økt bruk av fornybare byggematerialer som for eksempel massivtre i bygg.
  • Ved å redusere matsvinn og legge opp til klimavennlige menyer i egen drift kan kommunen være et utstillingsvindu for egne innbyggere.
  • Kommunen kan veilede om hvordan gårdbrukere kan øke innsamling av landbruksplast, noe som vil gi reduserte utslipp fra produksjon.
Relevante lenker og ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid