Informasjon til innbyggerne

En informasjonskampanje med innbyggerne som målgruppe kan for eksempel bestå av:

 • informasjonsbrosjyre og hefte med restematoppskrifter
 • restematkurs eller workshop
 • utstilling eller stand på ulike lokale arrangementer, denne kan inkludere:
  • informasjon om vanlige matkastefeller
  • et oversiktlig kjøleskap
  • informasjon om konsekvenser og omfang av matkasting
  • tips til hvordan matsvinn kan reduseres
 • quiz, leker og konkurranse for barn og voksne
 • smaksprøver på mat og drikke som har passert "best før"-dato

Informasjon om matsvinn og klimavennlig mat kan publiseres og brukes flere steder:

 • på offentlige nettsider
 • i kommunale informasjonsskriv
 • på skoler og arbeidsplasser
 • på gjenvinnings- og avfallsstasjoner
 • i lokale medier
 • på kommunale arrangementer

Stavanger kommune har sammen med de andre kommunene på Nord-Jæren og renovasjonsselskapene startet kampanjen Restevenn, der de ønsker å inspirere innbyggerne til å kaste mindre mat. De publiserte blant annet en julekalender, som ble en stor suksess.

Asker kommune har brukt mye ressurser på informasjon om matsvinn rettet mot innbyggerne. De har blant annet arrangert utstilling, delt ut informasjonsbrosjyre, restematoppskrifter og smaksprøver, arrangert restematkurs og engasjert MatVinn-familier.

Kommunen kan engasjere MatVinn-familier

Flere kommuner har engasjert MatVinn-familier i samarbeid med organisasjonen Framtiden i våre hender. Hensikten er å spre informasjon om hvordan man kan forhindre matsvinn til alle innbyggerne.

Hva gjør en MatVinn-familie?

 • veier og loggfører matsvinnet i løpet av fire uker, der de lever "som normalt" den første uken
 • deltar på samling med andre familier og Framtiden i våre hender, der de utveksler erfaringer og får tips
 • forsøker å redusere matsvinnet de tre siste ukene av prosjektet

En familie i Kristiansand gikk fra å kaste 2,4 kilo mat i uken til å kaste bare 28 gram, så her er kuttpotensialet stort. De fleste familiene opplever at prosjektet har ført til varige endringer; suksessfaktorer har vært å engasjere barna, og å fortsette å veie avfallet med jevne mellomrom.

Hvordan rekruttere MatVinn-familier?

 • gjennom media
 • gjennom kommunens egne nettsider
 • kanaler i sosiale medier
 • ved å legge ved en forespørsel til foreldrene i sekken til barnehagebarna og skoleelevene.

Ved at familiene deler sine erfaringer gjennom sosiale medier, lokale medier eller kommunens kanaler, kan erfaringene om utfordringer, løsninger og gevinster inspirere andre.

Synliggjør arbeidet

En suksessfaktor er å synliggjøre arbeidet gjennom presseoppslag, saker i sosiale medier og i interne kanaler. Det har også vist seg å være veldig motiverende for deltakerne i prosjektet. Husk å ta bilder når de ulike aktivitetene gjennomføres og tips lokalmedia om arrangementer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid