Veileder for plukkanalyser

Avfall Norge har laget en veileder for plukkanalyser, som er en oppskrift på praktisk planlegging og gjennomføring av plukkanalyser. Den er både for prosjektledere og bestillere av plukkanalysetjenester i kommunene og interkommunale selskap. Veilederen kan også brukes av konsulenter som leverer tjenester for plukkanalyser og for personell som skal planlegge og utføre plukkanalyser. 

Erfaringer fra Asker kommune

Asker kommune gjennomførte jevnlige plukkanalyser av innbyggernes avfall i forbindelse med sitt MatVinn-prosjekt.

 • Asker kommune engasjerte et konsulentselskap som driver med avfall til å gjennomføre plukkanalysene.
 • Renovatørene samlet inn avfall fra utvalgte områder og adresser, slik at avfallet var mest mulig representativt for kommunen.
 • Konsulentselskapet tok ut prøver av dette avfallet som de analyserte.
 • Analysen ga blant annet informasjon om:
  • sammensetningen av avfallet
  • hvor mange kilo hver innbygger kastet
  • hvilken matkategori det kastes mest av
  • grad av feilsortering
  • geografisk variasjon

I forkant av kampanjen, høsten 2016, ble det utført en plukkanalyse av Askers restavfall og matavfall for å etablere et referansegrunnlag. Analysen viste at matsvinnet lå på 38,9 kg per innbygger. I februar 2018 viste nye plukkanalyser at matsvinnet lå på 36,7 kg per innbygger.

Asker kommune har planlagt å gjøre flere plukkanalyser i kampanjen. Kommunen går ut fra at aktivitetene som er gjennomført i forbindelse med MatVinn-prosjektet, er en del av forklaringen på reduksjonen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid