I Kristiansand samarbeider kommunen med lokale serveringssteder om resteposer. Resteposene tilbys kunder som ikke har klart å spise opp maten de bestilte. De har påtrykt logo, slagord og en håndfull gode tips til hvordan man kan redusere matkasting. Posene vil derfor også fungere som et informasjonstiltak for å motivere til mindre spill av mat hjemme.

Servitørene oppfordres til å spørre kundene om de vil ta med restene hjem. Målet er at det skal bli vanlig å ta med maten hjem og ikke være flaut å spørre om det. Klimaalliansen har hovedansvar for dette tiltaket i Kristiansand.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid