Utvikle informasjonsmateriell

Flere kommuner har utarbeidet informasjonsmateriell i forbindelse med arbeidet med matsvinn og klimavennlig mat, for eksempel:

  • løpesedler
  • informasjonshefte om klimavennlig mat
  • oppskriftshefte
  • plakater til bruk i kantinen

I kommunens kantiner kommer man ofte langt med god informasjon. Noen kantiner gir gjestene informasjon om hvor mange kilo og hva slags mat som kastes. Dette bevisstgjør de som bruker kantinen til å ikke forsyne seg med mer mat enn nødvendig. Hvis gjestene betaler for vekten av maten de tar istedenfor at de betaler en fast månedspris, bidrar det til å redusere matsvinnet.

ISS opplyser gjestene i kantinen om klimaeffekten av maten de spiser med plakater for å bevisstgjøre dem.

Arranger workshops og kokkekurs

Flere kommuner har gjennomført workshops i egne virksomheter og rapporterer at det har vært svært vellykket. Tema har vært:

  • Sammenhengen mellom mat og klima.
  • Hvordan vurdere om maten er dårlig eller kan spises?
  • Hvordan bruke rester eller deler av maten man ikke er vant til å bruke?
  • Hvordan budsjettere og planlegge med hensyn til klimavennlig mat og matsvinn?

Organisasjoner som jobber med matsvinn, og kokker med kunnskap om matsvinn og klimavennlig mat har holdt informasjonskurs, kokkekurs og kokkekamp. Deltakere har vært ansatte i SFO, skoler, kantiner og innkjøpsansvarlige. Slike kurs har også blitt holdt for ungdomsskoleelever i mat og helse.

I skolen har det vært særlig viktig å vise lærerne hvordan læringsaktiviteter knyttet til mat og matsvinn kan integreres i arbeidet de allerede gjør: Det trenger ikke bety særlig mye ekstraarbeid. For eksempel kan opplegget brukes i mat og helse eller i realfagsundervisningen. 

Indre Fosen kommune har samarbeid med lokale butikker og primærprodusenter hvor de henter mat som går ut på dato eller ikke blir solgt av andre grunner. Denne maten bruker de til å lage såkalte "klimasmarte måltider" i skolen, hvor elevene bidrar til matlagingen. 

Synliggjør arbeidet

En suksessfaktor er å synliggjøre arbeidet gjennom presseoppslag, saker i sosiale medier og i interne kanaler. Det har også vist seg å være veldig motiverende for deltakerne i prosjektet. Husk å ta bilder når de ulike aktivitetene gjennomføres og tips lokalmedia om arrangementer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid