Ulike måter å kartlegge situasjonen på

Plukkanalyser

Gjennom å sortere ut avfallet som defineres som matsvinn og veie det, får man målbar informasjon om omfanget av matkasting i egen virksomhet. Du kan deretter sammenligne mengdene matsvinn over perioder for å følge utviklingen. Resultatene fra analysene kan brukes som grunnlag til å utvikle videre matsvinntiltak i egen virksomhet.

Dybdeintervjuer

Fredrikstad kommune erfarte at dybdeintervjuer med de ansatte var en god måte å bevisstgjøre de som er ansvarlige for kommunens matinnkjøp og de som lager maten. Samtidig ga det verdifull informasjon om hvor skoen trykker når det gjelder å velge klimavennlig mat og drikke i innkjøpsfasen.

Dialog og samarbeid mellom innkjøper og kokk

Innkjøpsansvarlig og de som skal lage maten i de ulike virksomhetene kan sammen vurdere dagens situasjon og hvilke endringer man kan gjøre i retning av mer klimavennlig mat. 

Eksterne veiledere for kartlegging av matsvinn:

Kartlegg hensyn og vaner i de ulike virksomhetene

Det bør være kontinuerlig kommunikasjon mellom de som lager maten og de som serverer den. På denne måten kan du justere menyene basert på tilbakemeldinger. Næringsbehovene og matvanene i kommunens ulike virksomheter varierer:

Skoleungdommer som er i en vekstfase, har behov for mye energi og næring, og er gjerne vant til å prøve nye typer mat.

Beboere på sykehjem har et lavere behov for energi enn aktiv skoleungdom, men et like stort behov for næringsstoffer. Kantinepersonell bør også ta hensyn til matvaner etablert gjennom et langt liv når de serverer mat i sykehjem og til eldre. 

Observasjoner av hva beboere/pasienter spiser og hva som kastes, kan også gi verdifull informasjon om beboernes helse. Mat og helse bør derfor ses i sammenheng. I Kristiansand har det for eksempel kommet tilbakemeldinger på at rent kjøtt er vanskelig å spise for eldre personer, og ønskes ofte ikke.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid