For å unngå at arbeidet med mat og matsvinn blir et avgrenset prosjekt drevet av ildsjeler, er det avgjørende at kunnskapen og arbeidsmetodene implementeres i kommunens arbeidsrutiner, mål og relevante planverk. Se hvordan våre eksempelkommuner har løst dette.

Strategi for mat og miljø i Fredrikstad

Fredrikstad har satt mål om å redusere klimagassutslippene med 25 prosent knyttet til mat og servering i egen virksomhet fra 2015 til 2025. Det tilsvarer en reduksjon på 600 tonn CO2-ekvivalenter, fra 2400 til 1800 tonn. Målet står i en egen strategi for mat og miljø som er vedtatt i bystyret.

Plan for å redusere matsvinn i Asker

Asker har satt mål i kommuneplanen for gjenvinning om å redusere matsvinn med 30 prosent fra 2016 til 2025. Det tilsvarer en reduksjon fra 36,7 kg (i 2018) til 27 kg avfall per innbygger.

Handlingsplan mot matsvinn i Kristiansand

Kristiansand har som mål å bli Norges beste kommune på ikke å kaste mat, og vedtok en handlingsplan mot matsvinn våren 2018.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid