Finansiere etablering, vedlikehold og drift

Flere kommuner melder at avklaring av ansvar for finansiering, vedlikehold og drift har tatt lengre tid enn antatt, og det er derfor lurt å komme i gang med denne prosessen så fort som mulig. Dere bør avklare følgende punkter:

 • Hvem skal finansiere etablering og vedlikehold av ladepunktene?
  Mange steder er det kommunens tekniske avdeling som henter inn tilbud og sørger for etableringen og vedlikeholdet av ladepunktene, men dette vil variere fra kommune til kommune.

 • Hvem betaler strømforbruket?
  Det er vanlig at virksomhetene som bruker ladepunktene, for eksempel hjemmetjenesten, betaler for strømforbruket i sin virksomhet.

Noen kommuner melder at det har vært en fordel å la ett elektrofirma styre arbeidet med å velge ladepunktleverandør, bygge ladestasjonen og utføre løpende vedlikehold. Fordelen er at prosjektleder bare trenger å ha kontakt med én leverandør gjennom hele prosessen.

Avklare eierskap og ansvar

Det er viktig at en avdeling eller en etat tar ansvar for elbilene og ladepunktene i tiden etter at de er klare til bruk. Det bør være avklart på forhånd hvem som har ansvar for:

 • å lære opp brukere
 • gjennomføre daglig drift av ladepunktene
 • vedlikeholde bilene
 • vedlikeholde ladepunktene
 • følge opp drifts- og supportavtalen med leverandøren av ladeanlegget

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid