Kostnader og muligheter for inntjening

Utgifter knyttet til etablering og drift av ladepunkter inkluderer:

 • administrasjon
  • leie av konsulent eller timebruk hos kommunalt ansatte
  • utforming og innhenting av tilbud
  • forundersøkelser
 • innkjøp av ladepunkter og eventuelt tilhørende utstyr
 • montering, inkludert graving ved behov
 • strøm, inkludert oppgradering av trafo ved behov
 • merking og skilting
 • vedlikehold
 • drifts- og supportavtale

Driftskostnadene ved bilhold reduseres, samtidig kan det være nødvendig å justere opp investeringsbudsjettet.

Beregne tidsbruk

Tidsbruken for å etablere ladepunkter vil selvsagt variere, blant annet etter:

 • hvor mye kunnskap man har fra før
 • hvor lang tid det tar å få intern finansiering
 • hvor mange ladepunkter en skal ha
 • hvor lang leveringstid det er på ladeinfrastrukturen
 • saksbehandlingstid for oppgradering av strømnett

Det kan ta tid å få intern finansiering og arbeidsfordeling på plass. De fleste kommunene som har etablert ladepunkter, har brukt mellom tre og tolv måneder fra vedtak er gjort, til ladepunktene er ferdig monterte og klare til bruk.

Hente inn anbud

Dette kan det være lurt å tenke på når du henter inn anbud:

 • Finnes det en rammeavtale for denne typen oppdrag, for eksempel et elektrofirma som allerede leverer tjenester til kommunen? Regnskapsavdelingen eller innkjøpsavdelingen i kommunen kan hjelpe til med dette.
 • Spesifiser i anbudet hva slags tekniske krav ladepunktene skal ha, basert på kartleggingen dere allerede har gjort av status og behov.

Installere ladepunktene

Det er viktig at man dimensjoner kapasiteten for kablingen slik at det er mulig å utvide med flere ladepunkter senere. Dette gjelder både inne og ute.

Ladeløsninger inne

Å montere ladestasjoner på vegg er den enkleste og rimeligste ladeløsningen, og passer dersom kommunen har tjenestebilene stående i en garasje. 

Ladeløsninger ute

Utendørs installasjon er en del dyrere og krever mer arbeid enn å etablere innendørs ladepunkter. I tillegg må man da ta hensyn til snø, is, brøyting og feiing.

Første steg er å kable fram til parkeringsplass. Graving er ofte den største utgiften i forbindelse med etablering av ladepunkter. Planlegg godt slik at det ikke må graves flere ganger, og sørg for at graveprosessen starter i god tid før bakken fryser på høsten.

Vurder behov for et smart ladeanlegg

Smarte ladeanlegg gir en oversikt over hvilke virksomheter som bruker strømmen og hvor mye de bruker? Da kan den som kontrollerer anlegget, regulere hvor mye strøm de ulike ladepunktene gir til enhver tid, digitalt. Dette er en ladeløsning de fleste leverandører leverer.

Registrere ladepunktene på et eget abonnement hos strømleverandøren?

Noen kommuner, som har anlegg med manuell styring, rapporterer at de har registrert ladeanlegget på et eget abonnement. Dette for å vite spesifikt hvor mye strøm ladeanlegget bruker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid