Kostnader og muligheter for inntjening

Utgifter knyttet til etablering og drift av ladepunkter inkluderer:

 • administrasjon
  • leie av konsulent eller timebruk hos kommunalt ansatte
  • utforming og innhenting av tilbud
  • forundersøkelser
 • innkjøp av ladepunkter og eventuelt tilhørende utstyr
 • montering, inkludert graving ved behov
 • strøm
 • merking og skilting
 • vedlikehold
 • drifts- og supportavtale

Driftskostnadene ved bilhold reduseres, samtidig kan det være nødvendig å justere opp investeringsbudsjettet.

Eksempel 1: Vestnes kommune

Antall ladepunkter: 6 (utendørs)

Kapasitet/spesifikasjon: 22 kWh, type 2 – mode 3.

Kostnader:

 • Graving: 42 500 kr
 • Kabling og jording: 36 600 kr
 • Utstyr i tavle: 6 300 kr
 • Fordelingsskap ute: 38 600 kr
 • Administrasjon (skilting, merking, peiling, prosjektering): 64 500 kr
 • Ladere: 116 500 kr

Totalt: 305 000 kr ekskl. mva.

Her kan du lese mer om Klimasats-prosjektet og laste ned søknad, tilsagn og sluttrapport.

Eksempel 2: Meland kommune

Antall ladepunkter: 13 (innendørs)

Kapasitet/spesifikasjon: 3,6 kW, type 2 – mode 3

Kostnader:

 • Ladeutstyr og elektrikerarbeid: 353 850 kr
 • Kontraktdokument: 260 kr

Totalt: 354 110 ekskl. mva.

Her kan du lese mer om Klimasats-prosjektet og laste ned søknad, tilsagn og sluttrapport.

Beregne tidsbruk

Tidsbruken for å etablere ladepunkter vil selvsagt variere, blant annet etter:

 • hvor mye kunnskap man har fra før
 • hvor lang tid det tar å få intern finansiering
 • hvor mange ladepunkter en skal ha
 • hvor lang leveringstid det er på ladeinfrastrukturen

Det kan ta tid å få intern finansiering og arbeidsfordeling på plass. De fleste kommunene som har etablert ladepunkter, har brukt mellom tre og tolv måneder fra vedtak er gjort, til ladepunktene er ferdig monterte og klare til bruk.

Hente inn anbud

Dette kan det være lurt å tenke på når du henter inn anbud:

 • Finnes det en rammeavtale for denne typen oppdrag, for eksempel et elektrofirma som allerede leverer tjenester til kommunen? Regnskapsavdelingen eller innkjøpsavdelingen i kommunen kan hjelpe til med dette.
 • Ved en større anskaffelse, kan det lønne seg å innhente flere tilbud og sammenligne priser og løsninger.
 • Spesifiser i anbudet hva slags tekniske krav ladepunktene skal ha, basert på kartleggingen dere allerede har gjort av status og behov.

Installere ladepunktene

Det er viktig at man dimensjoner kapasiteten for kablingen slik at det er mulig å utvide med flere ladepunkter senere. Dette gjelder både inne og ute.

Ladeløsninger inne

Å montere ladestasjoner på vegg er den enkleste og rimeligste ladeløsningen, og passer dersom kommunen har tjenestebilene stående i en garasje. 

Ladeløsninger ute

Utendørs installasjon er en del dyrere og krever mer arbeid enn å etablere innendørs ladepunkter. I tillegg må man da ta hensyn til snø, is, brøyting og feiing.

Første steg er å kable fram til parkeringsplass. Graving er ofte den største utgiften i forbindelse med etablering av ladepunkter. Planlegg godt slik at det ikke må graves flere ganger, og sørg for at graveprosessen starter i god tid før bakken fryser på høsten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid