Hva slags behov har dere om fem eller ti år? Å tenke fremtidsrettet når dere vurderer kommunens behov for ladepunkter vil være økonomisk lønnsomt på sikt. Det er også lurt å legge til rette for at ladesystemet kan skaleres opp over tid.

Hva slags elbiler skal ladepunktene betjene?

Elbiler kan ha ulike typer ladeuttak, men de aller fleste har en type 2-kontakt til normallading (effekt opp til 22 kW) og en CCS-kontakt til hurtiglading (lading på 50 kW og oppover).

Bør kommunen etablere egne hurtigladere?

Vi anbefaler ikke at kommunen setter opp hurtigladere på egen hånd. De fleste tjenestebiler har mulighet til å lade over natt eller i perioder der kjøretøyene står parkert i noen timer, og kan derfor i hovedsak basere seg på normallading. Hvis bilene skal kjøre mye og ofte og dermed må lades i løpet av dagen, kan offentlig tilgjengelige hurtigladere eller semihurtigladepunkter benyttes.

Hva slags kapasitet er det behov for?

De fleste tjenestebiler kan lades kun om natten og brukes uten å lade på dagtid. For disse vil ladekapasitet på 7,2 kW (230 V-nett) holde, men det vil være behov for ett ladepunkt per tjenestebil.

Hvis bilene skal kjøre mye og ofte og dermed må lades i løpet av dagen, er behovet for høy ladekapasitet større. Da bør dere vurdere å etablere offentlige hurtigladere eller semihurtigladepunkter på egnede steder.

Stadig flere elbiler får større batteri og mulighet for raskere opplading. Derfor er det lurt å bygge ladepunkter som en del av et smart ladeanlegg med effektstyring. I et smart ladeanlegg kan effekten justeres etter antall biler som lader samtidig og dermed redusere behovet for utbygging av ny kapasitet. Husk at oppgitt ladekapasitet gjelder makskapasitet på ett ladepunkt, og ikke nødvendigvis når alle punkter brukes samtidig.

Hvordan sikre nok strømkapasitet til ladepunktene?

Typen strømnett, 230V eller 400V, og mengde tilgjengelig strøm, legger føringer for hva slags infrastruktur, ladeløsning og hvor mange punkter man kan bygge.  Undersøk strømkapasiteten hos byggeier, leverandøren av strømnettet eller ta kontakt med en elektriker eller installatør med kompetanse på ladeløsninger. Velg en framtidsrettet ladeløsning når det gjelder kabel- og kontakttype.

Hva slags tekniske løsninger trengs i de byggene som ladepunktene skal knyttes til?

Skal ladepunktene stå inne eller ute? Dette legger føringer for infrastruktur, pris, arbeidsmengde ved montering og fremtidige muligheter for utvidelse. 

Er det behov for ombygging? Frittstående etablering av utendørs ladepunkter er dyrere enn veggmontering innendørs. Du kan få hjelp av en elektriker eller installatør til å foreslå plassering av de ulike komponentene som trengs i forbindelse med ladeanlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid