Hva slags behov har dere om fem eller ti år? Å tenke fremtidsrettet når dere vurderer kommunens behov for ladepunkter vil være økonomisk lønnsomt på sikt. Det er også lurt å legge til rette for at ladesystemet kan skaleres opp over tid.

Hva slags elbiler skal ladepunktene betjene?

Hva slags type bil man skal lade legger føringer for hva slags ladeledninger og ladeuttak man trenger.​

For eksempel bruker noen elbiler fremdeles kontakt av type 1, mens alle nye biler bruker type 2. Det klare rådet fra fagmiljøet er å velge infrastruktur med type 2 ladeuttak som kan brukes av alle biler med riktig ladeledning, altså både av biler med type 1- og type 2-uttak. I tillegg er det smart å velge ladeløsningen som kalles mode 3 som har ladeeffekt helt opp til 22 kW (krever 400 V-nett).

Bør kommunen etablere hurtigladere?

Vi anbefaler ikke at kommunen setter opp hurtigladere på egen hånd. Installasjon av hurtigladere er dyrt og har også høyere driftskostnader. Med dagens teknologi, bør du ikke basere kommunal bilbruk på hurtiglading som den daglige ladeløsningen. Dette fordi det vil være utfordrende å få logistikken til å gå opp når kun én bil kan lade av gangen, per hurtiglader. Det kan også slite mer på batteriene i bilene enn normallading.

Hva slags kapasitet er det behov for?

De fleste tjenestebiler kan lades kun om natten og brukes uten å lade på dagtid. For disse vil ladekapasitet på 7,2 kW (230 V-nett) holde, men det vil være behov for ett ladepunkt per tjenestebil.

Hvis bilene skal kjøre mye og ofte og dermed må lades i løpet av dagen, er behovet for høy ladekapasitet større. Da bør dere vurdere å etablere offentlige hurtigladere eller semihurtigladepunkter på egnede steder.

Stadig flere elbiler får større batteri og mulighet for raskere opplading. Derfor er det lurt å bygge ladepunkter som er tilrettelagt for relativt høy kapasitet som en del av et smart ladeanlegg med effektstyring. Husk at oppgitt ladekapasitet gjelder makskapasitet på ett ladepunkt, og ikke når alle punkter brukes samtidig.

Hvordan sikre nok strømkapasitet til ladepunktene?

Typen strømnett, 230V eller 400V, og mengde tilgjengelig strøm, legger føringer for hva slags infrastruktur, ladeløsning og hvor mange punkter man kan bygge.  Undersøk strømkapasiteten hos byggeier, leverandøren av strømnettet eller ta kontakt med en elektriker eller installatør med kompetanse på ladeløsninger. Velg en framtidsrettet ladeløsning når det gjelder kabel- og kontakttype.

Hva slags tekniske løsninger trengs i de byggene som ladepunktene skal knyttes til?

Skal ladepunktene stå inne eller ute? Dette legger føringer for infrastruktur, pris, arbeidsmengde ved montering og fremtidige muligheter for utvidelse. 

Er det behov for ombygging? Frittstående etablering av utendørs ladepunkter er dyrere enn veggmontering innendørs. Du kan få hjelp av en elektriker eller installatør til å foreslå plassering av de ulike komponentene som trengs i forbindelse med ladeanlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid