Beregne kostander av elsykkeltiltak

Under finner du en oversikt over mulige kostnader knyttet til elsykkeltiltak. Listen er ikke uttømmende.

Vurdere klimaeffekten av elsykling

Kommunale virksomheter som bruker elsykler til tjenestereiser, kan vurdere klimaeffekten ved å:

  • måle antall kilometer syklet
  • vurdere i hvilken grad elsyklene har erstattet fossil biltrafikk

Antall kilometer måler du best ved å sette en kilometerteller på hver sykkel. Om syklingen har erstattet fossil biltrafikk kan vurderes gjennom en spørreundersøkelse blant brukerne. Eventuelt annen kvalifisert vurdering, for eksempel gjennom oversikt over parkering eller bilbruk der elsyklene tas i bruk. I tillegg kan det være interessant å telle antall personer som har brukt syklene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid