Kontakte lokalmediene

Lokalmediene kan være interessert i å fortelle om arbeidet som gjøres. Ta gjerne kontakt med redaksjonen og fortell om tiltaket. Her kan man følge opp med både før-, under- og etter-reportasjer. Hvis saken har interesse utover kommunen, kan man også vurdere å kontakte regionale eller nasjonale medier.

Skriv gjerne et utkast til saken på forhånd. Journalister og redaksjoner har ofte mye å gjøre, og det er lettere for dem å ta utgangspunkt i ferdigskrevet materiale. Man kan også kjøpe annonseplass i media.

Erfaring fra lokale klimaprosjekter viser at synliggjøring i media skaper stolthet og tilhørighet til prosjektene blant prosjektdeltakerne i kommunen.

Eksempler på avisartikler

Sende ut informasjon direkte til målgruppen

Hvis målgruppen er veldig konkret, som ansatte i kommunen, ansatte i en bestemt kommunal virksomhet eller utvalgte bedrifter, kan man gjerne sende ut informasjon direkte til virksomheten eller direkte til enkeltpersoner. 

Eksempel på invitasjon

Hurum sendte ut en invitasjon direkte til målgruppen.

Kommunens digitale kanaler

Hvis målgruppen bruker kommunens digitale kanaler, som kommunens nettside, Facebook-side, intranett eller nyhetsbrev, kan man legge ut informasjon om tiltaket her. Eksempel på målgrupper her kan være kommunens ansatte eller næringslivet. Nyhetsmediene kan også følge med på noen av disse kanalene og plukke opp saker derfra.

Eksempel på innlegg i egne kanaler

Andre informasjonskanaler

  • Frokostmøter og presentasjoner. Oslo kommune holdt frokostmøter og presentasjoner i de ulike kommunale virksomhetene, hvor de informerte om ordningen.
  • Samarbeidspartnernes kanaler. Samarbeidspartnere i elsykkelprosjekter kan også ha egnede kanaler til å dele informasjon og publisere nyheter, både på nett og andre kanaler.

Vise frem elsyklene til målgruppen

Det kan være lettere å vekke nysgjerrigheten til målgruppen når de ser elsyklene. Noen kommuner har tatt med syklene på turné og laget flyttbare utstillinger. I Moss har de plassert syklene synlig ved inngangen til biblioteket med et skilt som oppfordrer publikum til å låne en elsykkel.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid