Elsykling i kommunale virksomheter

Kommunen kan kjøpe inn elsykler som kan erstatte bilkjøring i tjeneste. Elsykler har lengre rekkevidde og større lastekapasitet enn vanlige sykler, og er bedre egnet til å sykle i bratt terreng og over lengre avstander. 

Elsykler i hjemmetjenesten på Tøyen i Oslo

Oslo kommunes utviklings‐ og kompetanseetat har laget en rammeavtale for å kjøpe inn elsykler til kommunens virksomheter. Hensikten er å få flere ansatte til å bruke elsykler i tjenestereiser, og redusere bilbruken internt i kommunen. Etaten forvalter avtalen og innkjøpsordningen, mens det er virksomhetene som må lage ordninger for bruk og utlån av elsyklene. Oslo melder at interessen hos virksomhetene er stor. I 2017 ble det bestilt 223 elsykler, hvorav 14 av dem var elsykler med lastemuligheter. Våren, 2018, bestilte de 114 elsykler.

Erfaringen til de ansatte i hjemmetjenesten på Tøyen i Oslo er at de sparer tid ved å bruke elsykkel, og de slipper å lete etter parkeringsplasser.

Virksomhetene i Oslo har også mulighet til å ha ordninger hvor de ansatte i kommunen kan låne syklene privat. Noen av virksomhetene i Oslo kommune bruker Outlook som bookingsystem for å reservere syklene. Da reserverer man syklene på samme måte som man reserverer møterom. 

Låne ut elsykler

Liten kunnskap om elsykler og høye priser stopper folk fra å kjøpe elsykler. Erfaringer og undersøkelser viser at de som får prøve en elsykkel, er mer villige til å kjøpe sin egen. Derfor har flere kommuner skaffet elsykler som de låner ut til innbyggerne eller til bedrifter i kommunen. Alle kommunene melder tilbake at slike tiltak har vært kjempepopulære og hatt lange ventelister.

Gjøvik kommune kjøpte inn 17 elsykler som de låner ut til innbyggerne. Hensikten er å gi dem muligheten til å prøve en elsykkel for å senke barrierene for bruk, og samle erfaring fra låntakerne. Gjøvik er nasjonal sykkelby, og jobber med å få sykkelandelen i transportarbeidet over fire prosent. De mener elsykler vil være en viktig brikke i kommunens fremtidige transportplanlegging.

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen i Østfold. De har laget en rammeavtale for innkjøp og utlån av elsykler gjennom bibliotekene. I intervjuet med Guri Bugge i Østfold fylkeskommune kan du lese om erfaringene fra prosjektet.

Hurum kommune kjøpte ti elsykler som lånes ut til kommunalt ansatte og private foretak i kommunen. Hensikten er å få innbyggerne til å endre reisevaner ved å erstatte bilkjøring til jobben og private reiser med elsykling. Kommunen valgte å starte med egne ansatte på rådhuset. Det ga minst administrasjon, og kommunen selv ønsket å være et forbilde. Etterhvert ble tilbudet utvidet.

Erfaringene fra elsykkelprosjektet skal brukes i arealplanleggingen i kommunen, og Hurum håper også at det skal gi mindre press på parkeringsplassene i kommunesenteret Sætre.

Bygge sykkelhotell med lademuligheter

God infrastruktur øker sannsynligheten for at folk velger å sykle. Et sykkelhotell med lademuligheter er et låsbart bygg hvor man kan parkere elsykkelen sin trygt og lade den samtidig. Det kan senke terskelen for å sykle dit sykkelhotellet befinner seg. Hvis det er plassert i tilknytning til offentlig transport, for eksempel på en togstasjon, vil det særlig kunne appellere til de som pendler til jobben og erstatte lange bilreiser. 

Bruken av større elsykler øker. Elsykler med lastemuligheter, såkalte elektriske lastesykler eller transportsykler, trenger større plass i sykkelhotellet. Dette er også de elsyklene med størst ladebehov. Vanlige elsykler derimot har stort sett nok batterikapasitet, og har ikke samme behovet for lademulighet. Sørg derfor for å:

  • lage god plass til større elektriske lastesykler
  • ha lademulighet for de elektriske lastesyklene

Husk å beregne god tid hvis du skal jobbe med samarbeidspartnere om bygging av sykkelhotell. 

Målet med sykkelsatsingen i Bane NOR er å få flere til å benytte sykkel, som fremkomstmiddel til togstasjonen, som et ledd i en grønn og
attraktiv reisekjede.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid