Klimasats-prosjekt

10 FutureBuilt forbildeprosjekter

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

På vegne av Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner, har FutureBuilt bygget ti forbildeprosjekter. FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Prosjektene skal bidra til flere klimavennlige bygg og byområder, og utvikling av metodikk og verktøy med stor overføringsverdi.

Klimasats-støtte til pilotprosjekter

I 2016 fikk FutureBuilt støtte til ti nye pilotprosjekter:

  • Kilden barnehage (Oslo)
  • Kringsjå studenthjem (Oslo)
  • Våronnveien 17 (Oslo) 
  • Logistikkbygget på Slottet (Oslo)
  • Korpåsen tilpassede boliger (Asker)
  • Sofienberggt. 7 (Oslo)
  • Tåsenhjemmet (Oslo)
  • Kringsjå familieboliger (Oslo)
  • Ruseløkka skole (Oslo)
  • Elgefaret tilpassede boliger (Bærum)

Hundre prosjekter med halverte utslipp

FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Visjonen for første runde var å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet var å realisere 50–100 forbildeprosjekter, både områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Relevante lenker