Klimasats-prosjekt

5-minuttersbygda

Fylke: Troms
Søker: LYNGEN KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lyngen kommune ønsket å stimulere innbyggere og turister til å gå, sparke eller sykle i sentrum gjennom å tilrettelegge helhetlig for myke trafikanter. Dermed søkte de om støtte fra Klimasats til:

  • etablering av fortau
  • oppmerking av (opphøyde) overganger
  • overbygde sykkelstativ
  • oppstramming av kryss
  • hvilebenker for gående
  • skilting
  • behovsstyrt LED‐belysning
  • fartsreduserende tiltak
  • elsykkelpark på 15 sykler

Tiltakene var en del av Lyngenløftet, som er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for å videreutvikle Lyngseidet og Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv. Det er også en del av kommunens ambisjon om "5-minuttersbygda" med korte avstander mellom boliger, et mer klimavennlig sentrum og overgang fra bil til gange og sykkel som transportmåte.

Relevante lenker