Klimasats-prosjekt

50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer

Fylke: Oslo
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Omsorgsbygg er et kommunalt foretak i Oslo kommune som bygger, vedlikeholder og forvalter kommunale formålsbygg. Foretaket har svært ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser i både bygge- og driftsfasen.

Omsorgsbygg har gjennomført et pilotprosjekt ved Tåsenhjemmet som skulle rives og bygges opp på nytt. Målet var å halvere klimagassutslippet fra materialer sammenlignet med referansebygg. For å sikre at tiltaket ikke førte til økt klimagassutslipp fra transport, ble også utslipp fra transport av materialene fra fabrikk til byggeplass vektlagt.

Resultater

  • Det ble prosjektert et nytt sykehjem i massivtre, med mest mulig eksponering av massivtreet innvendig.
  • Bygget skal miljøsertifiseres i BREEAM-NOR og være et plusshus ved at det produserer mer energi enn det bruker gjennom året.
  • Klimagassutslipp fra materialbruk ble redusert med 41%, og med hele 114% dersom biogent karbon inkluderes (se klimagassberegninger under).

Erfaringer

  • Prosjektet har gitt vesentlig økt kompetanse om bruk av massivtre og andre klimavennlige materialer.
  • Det mest utfordrende var å ivareta brann‐ og lydkrav ved eksponert massivtre, men det er mulig med grundig prosjektering.
  • Prosjektet har utviklet løsninger som kan brukes i fremtidige prosjekter.
Relevante lenker