Klimasats-prosjekt

Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregionen

Prosjektnavn: Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregionen
Fylke: Viken (N)
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 385 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging