Klimasats-prosjekt

Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregionen

Fylke: Buskerud
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 385 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: