Klimasats-prosjekt

Ås på to hjul – sykkelveien videre!

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: