Klimasats-prosjekt

Ås på to hjul – sykkelveien videre!

Prosjektnavn: Ås på to hjul – sykkelveien videre!
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel