Klimasats-prosjekt

Bærekraftig bylogistikkplan

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: