Klimasats-prosjekt

Bærekraftig bylogistikkplan

Prosjektnavn: Bærekraftig bylogistikkplan
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging