Klimasats-prosjekt

Bærekraftig renovasjon i Bodø

Prosjektnavn: Bærekraftig renovasjon i Bodø
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy