Klimasats-prosjekt

Bærekraftig renovasjon i Bodø

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: