Klimasats-prosjekt

Bærekraftig renovasjon i Bodø

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: