Klimasats-prosjekt

Bytunet til Byparken

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: