Klimasats-prosjekt

Byutvikling knutepunkt Stjørdal – planutredning

Prosjektnavn: Byutvikling knutepunkt Stjørdal – planutredning
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STJØRDAL KOMMUNE, ETAT TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 700 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging