Klimasats-prosjekt

Byutvikling knutepunkt Stjørdal – planutredning

Fylke: Trøndelag
Søker: STJØRDAL KOMMUNE, ETAT TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 700 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: