Klimasats-prosjekt

Delutredninger – trafikk- og fortettingsanalyser

Prosjektnavn: Delutredninger – trafikk- og fortettingsanalyser
Fylke: Viken (N)
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging