Klimasats-prosjekt

Delutredninger – trafikk- og fortettingsanalyser

Fylke: Akershus
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2017
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: