Klimasats-prosjekt

Elbiler i helse- og omsorgstjenesten

Fylke: Nordland
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: