Klimasats-prosjekt

Elbuss pilotprosjekt i Oppland

Fylke: Innlandet
Søker: OPPLAND FYLKESKOMMUNE - OPPLANDSTRAFIKK
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oppland fylkeskommune ønsket å prøve ut elbuss på en bybusslinje i Lillehammer. Pilotprosjektet har vist at elbusser fungerer godt i mindre byer og tettsteder, selv de med bratte bakker og lange, kalde vintre.

Det var få problemer og utfordringer ved innfasing av elbussene, og både sjåfører og passasjerer har gitt tilbakemeldinger på at bussene er mer stillegående og komfortable sammenliknet med dieselbusser. 

Ringvirkninger

Det vellykkede pilotprosjektet har ført til at alle bybussene i Lillehammer vil være elektriske fra sommeren 2021, og at de fleste bylinjene i Hamar allerede er elektriske.

Relevante lenker