Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer

Fylke: Oslo
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn: