Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer

Prosjektnavn: Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer
Fylke: Oslo (N)
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport